Комп'ютери та Інтернет

Тут зібрані деякі загальні англійські терміни, пов'язані з комп'ютерами та Інтернетом.

Kомп'ютерне обладнання

laptop ноутбук
desktop computer (часто скорочено як desktop) настільний комп'ютер
tablet computer (часто скорочено як tablet) планшет
PC (скорочення від personal computer) персональний комп'ютер
screen екран
keyboard клавіатура
mouse мишка
monitor монітор
printer принтер
wireless router бездротовий маршрутизатор
cable кабель
hard drive твердий диск, накопичувач на магнітних дисках
speakers гучномовці
power cable кабель

Електронна пошта

email електронна пошта
to email надсилати імейл
to send an email відіслати імейл
email address адреса електронної пошти
username ім'я користувача
password пароль
to reply відповісти
to forward переслати
new message нове повідомлення
attachment прикріплення

Користування комп'ютером

to plug in підключати
to unplug відключати
to switch on або to turn on вмикати
to switch off або to turn off вимикати
to start up запускати
to shut down зачиняти
to restart перезавантажувати

Інтернет

the Internet Iнтернет
website вебсайт
broadband internet або broadband широкосмуговий доступ в Інтернет
ISP (скорочення від internet service provider) постачальник інтернет-послуг
firewall мережевий екран, фаєрвол
web hosting веб-хостинг
wireless internet або WiFi безпровідний інтернет
to download скачати
to browse the Internet переглядати в Інтернеті

Інші корисні слова

file файл
folder папка
document документ
hardware aпаратне забезпечення, залізо
software програмне забезпечення
network мережа
to scroll up прокручування нагору
to scroll down прокручування униз
to log on увійти
to log off вийти
space bar клавіша пробілу
virus вірус
antivirus software антивірусні програми
processor speed швидкість процесору
memory пам'ять
word processor текстовий процесор
database база даних
spreadsheet великоформатна таблиця
to print надрукувати
to type друкувати на клавіатурі
lower case letter рядкова буква
upper case letter або capital letter прописна буква
sound

Звук є доступний для всієї лексики англійської мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.

Мобільний додаток

Наша визначна програма із англійським розмовником для пристроїв Android містить понад 6000 корисних фраз і слів зі звуком.

Get it on Google Play

Підтримайте нашу роботу

Допоможіть нам покращити цей сайт, ставши його прихильником на Patreon. Переваги включають видалення всіх оголошень із сайту та доступ до каналу Speak Languages Discord.

Стати прихильником