Популярні прикметники

Тут зібрані загальні прикметники англійською мовою, які допоможуть вам описати людей, місця та речі.

Фізичні атрибути

big великий
small або little маленький
fast швидкий
slow повільний
good добрий
bad поганий, злий
expensive дорогий
cheap дешевий
thick товстий
thin тонкий, худий
narrow вузький
wide широкий
broad широкий, повний
loud голосний
quiet тихий
intelligent розумний
stupid дурний
wet вологий
dry сухий
heavy важкий
light легкий
hard жорсткий
soft м'який
shallow мілкий
deep глибокий
easy простий
difficult складний
weak слабкий
strong сильний
rich багатий
poor бідний
young молодий
old старий
long довгий
short короткий
high високий
low низький
generous щедрий
mean грубий
true правда
false неправда
beautiful красивий
ugly потворний
new новий
old старий
happy щасливий
sad сумний

Iнші атрибути

safe безпечний
dangerous небезпечний
early рано
late пізно
light світлий
dark темний
open відкритий
closed або shut закритий
tight тісний
loose вільний
full повний
empty пустий
many багато
few кілька
alive живий
dead мертвий
hot гарячий
cold холодний
interesting цікавий
boring скучний
lucky щасливий
unlucky невдачливий
important важливий
unimportant неважливий
right правий
wrong неправий
far далеко
near близько
clean чистий
dirty брудний
nice гарний
nasty вульгарний
pleasant приємний
unpleasant неприємний
excellent відмінний
terrible жахливий
fair справедливий
unfair несправедливий
normal нормальний
abnormal ненормальний
sound

Звук є доступний для всієї лексики англійської мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.

Мобільний додаток

Наша визначна програма із англійським розмовником для пристроїв Android містить понад 6000 корисних фраз і слів зі звуком.

Get it on Google Play

Підтримайте нашу роботу

Допоможіть нам покращити цей сайт, ставши його прихильником на Patreon. Переваги включають видалення всіх оголошень із сайту та доступ до каналу Speak Languages Discord.

Стати прихильником