Числа

Дізнайтеся, як рахувати англійською мовою.

Кількісні числівники

zeroнуль (в розмовній мові та для температур)
nilнуль (використовується в розмовах про рахунок у спорті)
noughtнуль (цифра 0)
"O"нуль (вимовляється як англійська буква «O»; використовується в розмовній мові, особливо в номерах телефонів)
oneодин
twoдва
threeтри
fourчотири
fiveп'ять
sixшість
sevenсім
eightвісім
nineдев'ять
tenдесять
elevenодинадцять
twelveдванадцять
thirteenтринадцять
fourteenчотирнадцять
fifteenп'ятнадцять
sixteenшістнадцять
seventeenсімнадцять
eighteenвісімнадцять
nineteenдев'ятнадцять
twentyдвадцять
twenty-oneдвадцять один
twenty-twoдвадцять два
twenty-threeдвадцять три
thirtyтридцять
fortyсорок
fiftyп'ятдесят
sixtyшістдесят
seventyсімдесят
eightyвісімдесят
ninetyдев'яносто
one hundred, a hundredсто
one hundred and one, a hundred and oneсто один
two hundredдвісті
three hundredтриста
one thousand, a thousandтисяча
two thousandдві тисячі
three thousandтри тисячі
one million, a millionмільйон
one billion, a billionмільярд

Повторення

onceодин раз
twiceдвічі
three timesтричі
four timesчотири рази
five timesп'ять разів

Порядкові числівники

firstперший
secondдругий
thirdтретій
fourthчетвертий
fifthп'ятий
sixthшостий
seventhсьомий
eighthвосьмий
ninthдев'ятий
tenthдесятий
eleventhодинадцятий
twelfthдванадцятий
thirteenthтринадцятий
fourteenthчотирнадцятий
fifteenthп'ятнадцятий
sixteenthшістнадцятий
seventeenthсімнадцятий
eighteenthвісімнадцятий
nineteenthдев'ятнадцятий
twentiethдвадцятий
twenty-firstдвадцять перший
twenty-secondдвадцять другий
twenty-thirdдвадцять третій
thirtiethтридцятий
fortiethсороковий
fiftiethп'ятидесятий
sixtiethшостидесятий
seventiethсімдесятий
eightiethвісімдесятий
ninetiethдев'яностий
hundredthсотий

Інші корисні слова

about або approximatelyприблизно
over або more thanпонад
under або less thanменш ніж

Приклади

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3,2943 294
9,7559 755
2,608,4112 608 411
0.50,5
4.934,93
87.0487,04
sound

Звук є доступний для всієї лексики англійської мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.