Подорожування літаком

Тут деякі фрази, що знадобляться у подорожі літаком, а токаж деякі написи, що можна побачити в аеропорті.

Реєстрація на рейс

I've come to collect my tickets я прийшов забрати мої квитки
I booked on the internet я бронював в інтернеті
do you have your booking reference? ви маєте довідку про бронювання?
your passport and ticket, please ваш паспорт та квиток, будь ласка
here's my booking reference ось моя довідка про бронювання
where are you flying to? куди ви летите?
did you pack your bags yourself? ви запакували ваші сумки самі?
has anyone had access to your bags in the meantime? хтось мав доступ до ваших сумок під час пакування?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? чи ви маєте будь-яку рідину або гострі об'єкти у вашій ручній поклажі?
how many bags are you checking in? скільки сумок ви реєструєте?
could I see your hand baggage, please? я можу подивитися на вашу ручну поклажу, будь ласка?
do I need to check this in or can I take it with me? я повинен здати це у багаж, чи можна взяти з собою?
you'll need to check that in ви повинні здати це в багаж
there's an excess baggage charge of … плата за превищення ваги багажу …
£30 £30
would you like a window or an aisle seat? ви хотіли би місто біля вікна чи біля проходу?
enjoy your flight! приємного польоту!
where can I get a trolley? де я можу взяти візок?

Служба безпеки

are you carrying any liquids? чи ви перевозите будь-яку рідину?
could you take off your …, please? ви можете зняти …, будь ласка?
coat куртку
shoes взуття
belt ремінь
could you put any metallic objects into the tray, please? ви можете покласти всі металеві об'єкти у кошик, будь ласка?
please empty your pockets будь ласка, спустошить кишені
please take your laptop out of its case будь ласка, дістаньте ноутбук з сумки
I'm afraid you can't take that through нажаль, ви не можете пронести це

В залі відправлення

what's the flight number? який номер рейсу?
which gate do we need? який вихід нам потрібен?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 останнє запрошення для пасажира Сміта, що подорожує до Майамі, будь ласка, негайно пройдіть до виходу 32
the flight's been delayed рейс спізнюється
the flight's been cancelled рейс скасований
we'd like to apologise for the delay ми вибачаємося за затримку
could I see your passport and boarding card, please? я можу подивитися ваш паспорт та посадковий талон, будь ласка?

В літаку

what's your seat number? яке у вас місце?
could you please put that in the overhead locker? ви можете покласти це на полицю над головою, будь ласка?
please pay attention to this short safety demonstration будь ласка, зверніть увагу на цю коротку інструкцію з безпеки
please turn off all mobile phones and electronic devices будь ласка, вимкніть усі мобільні телефони та електронні прилади
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign капітан вимкнув знак Пристебніть Ремені
how long does the flight take? як довго займає цей рейс?
would you like any food or refreshments? чи ви бажаєте щось поїсти або випити?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign капітан увімкнув знак Пристебніть Ремені
we'll be landing in about fifteen minutes ми приземлимося за п'ятнадцять хвилин
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position будь ласка, пристебніть ремені та поверніть сидіння у вертикальне положення
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off будь ласка, залишайтеся на місцях, доки літак не зупиниться повністю та знак Пристебніть Ремені не згасне
the local time is … місцевий час …
9.34pm 21:34

Написи, що можуть зустрітися

Short stay (скорочення від Short stay car park) Паркування на короткий період
Long stay (скорочення від Long stay car park) Паркування на довгий період
Arrivals Приліт
Departures Відліт
International check-in Реєстрація на межнародні рейси
International departures Відліт міжнародних рейсів
Domestic flights Внутрішні рейси
Toilets Туалети
Information Інформація
Ticket offices Квиткові каси
Lockers Камери схову
Payphones Таксофони
Restaurant Ресторан
Check-in closes 40 minutes before departure Реєстрація закінчується за 40 хвилин до вильоту
Gates 1-32 Виходи 1-32
Tax free shopping Магазин безподаткової торговлі
Duty free shopping Магазин безподаткової торговлі
Transfers Пересадження
Flight connections Пересадження
Baggage reclaim Одержання багажу
Passport control Паспортний контроль
Customs Митниця
Taxis Таксі
Car hire Оренда авто
Departures board Дошка відправлень
Check-in open Реєстрація відкрита
Go to Gate ... До виходу ...
Delayed Спізнюється
Cancelled Скасований
Now boarding Іде посадка
Last call Останнє запрошення
Gate closing Вихід зачиняється
Gate closed Вихід закритий
Departed Відправлений
Arrivals board Іде висадження
Expected 23:25 Очикується о 23:25
Landed 09:52 Приземлився о 09:52
sound

Звук є доступний для всіх фраз англійської мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яку фразу, щоб почути.

Мобільний додаток

Наша визначна програма із англійським розмовником для пристроїв Android містить понад 6000 корисних фраз і слів зі звуком.

Get it on Google Play

Підтримайте нашу роботу

Допоможіть нам покращити цей сайт, ставши його прихильником на Patreon. Переваги включають видалення всіх оголошень із сайту та доступ до каналу Speak Languages Discord.

Стати прихильником