Числа

Дізнайтеся, як рахувати данською мовою.

Кількісні числівники

nulнуль
en / etодин
toдва
treтри
fireчотири
femп'ять
seksшість
syvсім
otteвісім
niдев'ять
tiдесять
elleveодинадцять
tolvдванадцять
trettenтринадцять
fjortenчотирнадцять
femtenп'ятнадцять
sekstenшістнадцять
syttenсімнадцять
attenвісімнадцять
nittenдев'ятнадцять
tyveдвадцять
enogtyveдвадцять один
toogtyveдвадцять два
treogtyveдвадцять три
fireogtyveдвадцять чотири
femogtyveдвадцять п'ять
seksogtyveдвадцять шість
syvogtyveдвадцять сім
otteogtyveдвадцять вісім
niogtyveДвадцять дев'ять
trediveтридцять
enogtrediveтридцять один
toogtrediveтридцять два
treogtrediveтридцять три
fireogtrediveтридцять чотири
femogtrediveтридцять п'ять
seksogtrediveтридцять шість
syvogtrediveтридцять сім
otteogtrediveтридцять вісім
niogtrediveтридцять дев'ять
fyrreсорок
enogfyrreсорок один
toogfyrreсорок два
treogfyrreсорок три
halvtredsп'ятдесят
tresшістдесят
halvfjerdsсімдесят
firsвісімдесят
halvfemsдев'яносто
hundrede або et hundredeсто
hundrede og et або et hundrede og etсто один
to hundredeдвісті
tre hundredeтриста
et tusindтисяча
to tusindдві тисячі
tre tusindтри тисячі
en millionмільйон
en milliardмільярд

Повторення

en gangодин раз
to gangeдвічі
tre gangeтричі
fire gangeчотири рази
fem gangeп'ять разів

Порядкові числівники

førsteперший
andenдругий
tredjeтретій
fjerdeчетвертий
femteп'ятий
sjetteшостий
syvendeсьомий
ottendeвосьмий
niendeдев'ятий
tiendeдесятий
elvteодинадцятий
tolvteдванадцятий
trettendeтринадцятий
fjortendeчотирнадцятий
femtendeп'ятнадцятий
sekstendeшістнадцятий
syttendeсімнадцятий
attendeвісімнадцятий
nittendeдев'ятнадцятий
tyvendeдвадцятий
enogtyvendeдвадцять перший
toogtyvendeдвадцять другий
treogtyvendeдвадцять третій
tredivteтридцятий
fyrrendeсороковий
halvtredsendeп'ятидесятий
tresendeшостидесятий
halvfjerdsendeсімдесятий
firsendeвісімдесятий
halvfemsendeдев'яностий
hundredendeсотий

Інші корисні слова

omkring або omtrentприблизно
over або mere endпонад
under або mindre endменш ніж

Приклади

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Звук є доступний для всієї лексики данської мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.

Підтримайте нашу роботу

Допоможіть нам покращити цей сайт, ставши його прихильником на Patreon. Переваги включають видалення всіх оголошень із сайту та доступ до каналу Speak Languages Discord.

Стати прихильником