Числа

Дізнайтеся, як рахувати данською мовою.

Кількісні числівники

en/etодин
toдва
trêтри
fireчотири
femп'ять
seksшість
syvсім
otteвісім
niдев'ять
tiдесять
elleveодинадцять
tolvдванадцять
trettenтринадцять
fjortenчотирнадцять
femtenп'ятнадцять
sekstenшістнадцять
syttenсімнадцять
attenвісімнадцять
nittenдев'ятнадцять
tyveдвадцять
enogtyveдвадцять один
toogtyveдвадцять два
treogtyveдвадцять три
trediveтридцять
fyrreсорок
halvtredsп'ятдесят
tresшістдесят
halvfjerdsсімдесят
firsвісімдесят
halvfemsдев'яносто
(et) hundred(e)сто
hundred(e) og enсто один
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindтисяча

Порядкові числівники

førsteперший
andenдругий
tredjeтретій
fjerdeчетвертий
femteп'ятий
sjetteшостий
syvendeсьомий
ottendeвосьмий
niendeдев'ятий
tiendeдесятий
elvteодинадцятий
tolvteдванадцятий
trettendeтринадцятий
fjortendeчотирнадцятий
femtendeп'ятнадцятий
sekstendeшістнадцятий
syttendeсімнадцятий
attendeвісімнадцятий
nittendeдев'ятнадцятий
tyvendeдвадцятий
enogtyvendeдвадцять перший
toogtyvendeдвадцять другий
treogtyvendeдвадцять третій