شبنم خسروی

شبنم خسروی

Особисті дані

Вік: 23
Дата народження: 24 жовтень

Дещо про себе:

من شبنم خسروی هستم

رشته کامپیوتر در شرکت طراحی سایت کار می کنم سئو کار هستم و پشتیبانی سایت هم انجام میدهم

قصد مهاجرت دارم ومیخوام زبان چند کشور رو تا حدودی یاد بگیرم

ممنون از شما

Мови

Мови, якими я володію:

  • перська | Рідна мова

Мови, що я вивчаю: