Числа

Дізнайтеся, як рахувати німецькою мовою.

Кількісні числівники

nullнуль
einsодин
zweiдва
dreiтри
vierчотири
fünfп'ять
sechsшість
siebenсім
achtвісім
neunдев'ять
zehnдесять
elfодинадцять
zwölfдванадцять
dreizehnтринадцять
vierzehnчотирнадцять
fünfzehnп'ятнадцять
sechzehnшістнадцять
siebzehnсімнадцять
achtzehnвісімнадцять
neunzehnдев'ятнадцять
zwanzigдвадцять
einundzwanzigдвадцять один
zweiundzwanzigдвадцять два
dreiundzwanzigдвадцять три
dreißigтридцять
vierzigсорок
fünfzigп'ятдесят
sechzigшістдесят
siebzigсімдесят
achtzigвісімдесят
neunzigдев'яносто
einhundertсто
einhundertundeinsсто один
zweihundertдвісті
dreihundertтриста
eintausendтисяча
zweitausendдві тисячі
dreitausendтри тисячі
eine Millionмільйон
eine Milliardeмільярд

Порядкові числівники

ersteперший
zweiteдругий
dritteтретій
vierteчетвертий
fünfteп'ятий
sechsteшостий
siebteсьомий
achteвосьмий
neunteдев'ятий
zehnteдесятий
elfteодинадцятий
zwölfteдванадцятий
dreizehnteтринадцятий
vierzehnteчотирнадцятий
fünfzehnteп'ятнадцятий
sechzehnteшістнадцятий
siebzehnteсімнадцятий
achtzehnteвісімнадцятий
neunzehnteдев'ятнадцятий
zwanzigsteдвадцятий
einundzwanzigsteдвадцять перший
zweiundzwanzigsteдвадцять другий
dreiundzwanzigsteдвадцять третій
sound

Звук є доступний для всієї лексики німецької мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.