Числа

Дізнайтеся, як рахувати французькою мовою.

Кількісні числівники

zéroнуль
un, uneодин
deuxдва
troisтри
quatreчотири
cinqп'ять
sixшість
septсім
huitвісім
neufдев'ять
dixдесять
onzeодинадцять
douzeдванадцять
treizeтринадцять
quatorzeчотирнадцять
quinzeп'ятнадцять
seizeшістнадцять
dix-septсімнадцять
dix-huitвісімнадцять
dix-neufдев'ятнадцять
vingtдвадцять
vingt et un or vingt-et-unдвадцять один
vingt-deuxдвадцять два
vingt-troisдвадцять три
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trenteтридцять
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quaranteсорок
cinquanteп'ятдесят
soixanteшістдесят
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixсімдесят
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtsвісімдесят
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixдев'яносто
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centсто
cent un or cent-unсто один
deux cents or deux-centsдвісті
trois cents or trois-centsтриста
milleтисяча
deux milleдві тисячі
trois milleтри тисячі
un millionмільйон
un milliardмільярд

Порядкові числівники

premier, premièreперший
deuxième or second, secondeсекунда
troisièmeтретій
quatrièmeчетвертий
cinquièmeп'ятий
sixièmeшостий
septièmeсьомий
huitièmeвосьмий
neuvièmeдев'ятий
dixièmeдесятий
onzièmeодинадцятий
douzièmeдванадцятий
treizièmeтринадцятий
quatorzièmeчотирнадцятий
quinzièmeп'ятнадцятий
seizièmeшістнадцятий
dix-septièmeсімнадцятий
dix-huitièmeвісімнадцятий
dix-neuvièmeдев'ятнадцятий
vingtièmeдвадцятий
sound

Звук є доступний для всієї лексики французької мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.