У банку

Коли ви йдете у банк чи хочете скористатися банкоматом, ви маєте користуватися цими французькими фразами.

je voudrais changer de l'argentя хотів би обміняти гроші
je voudrais des ...
euro
livres Sterling
dollars américains
dollars canadiens
francs suisses
je voudrais ouvrir un compteя хотів би відкрити рахунок
je voudrais ouvrir un compte personnelя хотів би відкрити персональний рахунок
je voudrais ouvrir un compte professionnelя хотів би відкрити бізнес-рахунок
avez-vous une pièce d'identité?
passeportпаспорт
permis de conduireпосвідчення водія
carte d'identité