Числа

Дізнайтеся, як рахувати іспанською мовою.

Кількісні числівники

ceroнуль
uno (una)один
dosдва
tresтри
cuatroчотири
cincoп'ять
seisшість
sieteсім
ochoвісім
nueveдев'ять
diezдесять
onceодинадцять
doceдванадцять
treceтринадцять
catorceчотирнадцять
quinceп'ятнадцять
dieciséisшістнадцять
diecisieteсімнадцять
dieciochoвісімнадцять
diecinueveдев'ятнадцять
veinteдвадцять
veintiunoдвадцять один
veintidósдвадцять два
veintitrésдвадцять три
veinticuatroдвадцять чотири
veinticincoдвадцять п'ять
veintiséisдвадцять шість
veintisieteдвадцять сім
veintiochoдвадцять вісім
veintinueveДвадцять дев'ять
treintaтридцять
treinta y unoтридцять один
treinta y dosтридцять два
treinta y tresтридцять три
treinta y cuatroтридцять чотири
treinta y cincoтридцять п'ять
treinta y seisтридцять шість
treinta y sieteтридцять сім
treinta y ochoтридцять вісім
treinta y nueveтридцять дев'ять
cuarentaсорок
cuarenta y unoсорок один
cuarenta y dosсорок два
cuarenta y tresсорок три
cincuentaп'ятдесят
sesentaшістдесят
setentaсімдесят
ochentaвісімдесят
noventaдев'яносто
cienсто
ciento unoсто один
doscientosдвісті
trescientosтриста
milтисяча
dos milдві тисячі
tres milтри тисячі
un millónмільйон
mil millonesмільярд

Повторення

una vezодин раз
dos vecesдвічі
tres vecesтричі
cuatro vecesчотири рази
cinco vecesп'ять разів

Порядкові числівники

primeroперший
segundoдругий
terceroтретій
cuartoчетвертий
quintoп'ятий
sextoшостий
séptimoсьомий
octavoвосьмий
novenoдев'ятий
décimoдесятий
undécimoодинадцятий
duodécimoдванадцятий
decimoterceroтринадцятий
decimocuartoчотирнадцятий
decimoquintoп'ятнадцятий
decimosextoшістнадцятий
decimoséptimoсімнадцятий
decimoctavoвісімнадцятий
decimonovenoдев'ятнадцятий
vigésimoдвадцятий
vigésimo primeroдвадцять перший
vigésimo segundoдвадцять другий
vigésimo terceroдвадцять третій
trigésimoтридцятий
cuadrágesimoсороковий
quincuagésimoп'ятидесятий
sexagésimoшостидесятий
septuagésimoсімдесятий
octogésimoвісімдесятий
nonagésimoдев'яностий
centésimoсотий

Інші корисні слова

acerca de або aproximadamenteприблизно
más deпонад
menos deменш ніж

Приклади

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Звук є доступний для всієї лексики іспанської мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.