Числа

Дізнайтеся, як рахувати італійською мовою.

Кількісні числівники

zeroнуль
unoодин
dueдва
treтри
quattroчотири
cinqueп'ять
seiшість
setteсім
ottoвісім
noveдев'ять
dieciдесять
undiciодинадцять
dodiciдванадцять
trediciтринадцять
quattordiciчотирнадцять
quindiciп'ятнадцять
sediciшістнадцять
diciassetteсімнадцять
diciottoвісімнадцять
diciannoveдев'ятнадцять
ventiдвадцять
ventunoдвадцять один
ventidueдвадцять два
ventitreдвадцять три
trentaтридцять
trentuno
trentadue
trentatre
quarantaсорок
cinquantaп'ятдесят
sessantaшістдесят
settantaсімдесят
ottantaвісімдесят
novantaдев'яносто
centoсто
duecentoдвісті
trecentoтриста
milleтисяча
duemilaдві тисячі
tremilaтри тисячі
un milioneмільйон
un miliardoмільярд

Порядкові числівники

primoперший
secondoдругий
terzoтретій
quartoчетвертий
quintoп'ятий
sestoшостий
settimoсьомий
ottavoвосьмий
nonoдев'ятий
decimoдесятий
undicesimoодинадцятий
dodicesimoдванадцятий
tredicesimoтринадцятий
quattordicesimoчотирнадцятий
quindicesimoп'ятнадцятий
sedicesimoшістнадцятий
diciassettesimoсімнадцятий
diciottesimoвісімнадцятий
diciannovesimoдев'ятнадцятий
ventesimoдвадцятий
trentesimoтридцятий
quarantesimoсороковий
cinquantesimoп'ятидесятий
sessantesimoшостидесятий
settantesimoсімдесятий
ottantesimoвісімдесятий
novantesimoдев'яностий
centesimoсотий
sound

Звук є доступний для всієї лексики італійської мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.