Числа

Дізнайтеся, як рахувати італійською мовою.

Кількісні числівники

zeroнуль
unoодин
dueдва
treтри
quattroчотири
cinqueп'ять
seiшість
setteсім
ottoвісім
noveдев'ять
dieciдесять
undiciодинадцять
dodiciдванадцять
trediciтринадцять
quattordiciчотирнадцять
quindiciп'ятнадцять
sediciшістнадцять
diciassetteсімнадцять
diciottoвісімнадцять
diciannoveдев'ятнадцять
ventiдвадцять
ventunoдвадцять один
ventidueдвадцять два
ventitreдвадцять три
ventiquattro
venticinque
ventisei
ventisette
ventotto
ventinove
trentaтридцять
trentuno
trentadue
trentatre
trentaquattro
trentacinque
trentasei
trentasette
trentotto
trentanove
quarantaсорок
quarantuno
quarantadue
quarantatre
cinquantaп'ятдесят
sessantaшістдесят
settantaсімдесят
ottantaвісімдесят
novantaдев'яносто
centoсто
centounoсто один
duecentoдвісті
trecentoтриста
milleтисяча
duemilaдві тисячі
tremilaтри тисячі
un milioneмільйон
un miliardoмільярд

Повторення

una voltaодин раз
due volteдвічі
tre volteтричі
quattro volteчотири рази
cinque volteп'ять разів

Порядкові числівники

primoперший
secondoдругий
terzoтретій
quartoчетвертий
quintoп'ятий
sestoшостий
settimoсьомий
ottavoвосьмий
nonoдев'ятий
decimoдесятий
undicesimoодинадцятий
dodicesimoдванадцятий
tredicesimoтринадцятий
quattordicesimoчотирнадцятий
quindicesimoп'ятнадцятий
sedicesimoшістнадцятий
diciassettesimoсімнадцятий
diciottesimoвісімнадцятий
diciannovesimoдев'ятнадцятий
ventesimoдвадцятий
ventunesimoдвадцять перший
ventiduesimoдвадцять другий
ventitreesimoдвадцять третій
trentesimoтридцятий
quarantesimoсороковий
cinquantesimoп'ятидесятий
sessantesimoшостидесятий
settantesimoсімдесятий
ottantesimoвісімдесятий
novantesimoдев'яностий
centesimoсотий

Інші корисні слова

circa або approssimativamenteприблизно
oltre або più diпонад
sotto або meno diменш ніж

Приклади

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Звук є доступний для всієї лексики італійської мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.