Числа

Дізнайтеся, як рахувати нідерландською мовою.

Кількісні числівники

nulнуль
éénодин
tweeдва
drieтри
vierчотири
vijfп'ять
zesшість
zevenсім
achtвісім
negenдев'ять
tienдесять
elfодинадцять
twaalfдванадцять
dertienтринадцять
veertienчотирнадцять
vijftienп'ятнадцять
zestienшістнадцять
zeventienсімнадцять
achttienвісімнадцять
negentienдев'ятнадцять
twintigдвадцять
éénentwintigдвадцять один
tweeëntwintigдвадцять два
drieëntwintigдвадцять три
vierentwintig
vijfentwintig
zesentwintig
zevenentwintig
achtentwintig
negenentwintig
dertigтридцять
eenendertig
tweeëndertig
drieëndertig
vierendertig
vijfendertig
zesendertig
zevenendertig
achtendertig
negenendertig
veertigсорок
eenenveertig
tweeënveertig
drieënveertig
vijftigп'ятдесят
zestigшістдесят
zeventigсімдесят
tachtigвісімдесят
negentigдев'яносто
honderdсто
honderd en éénсто один
tweehonderdдвісті
driehonderdтриста
duizendтисяча
tweeduizendдві тисячі
drieduizendтри тисячі
miljoenмільйон
miljardмільярд

Повторення

eenmaalодин раз
tweemaalдвічі
driemaalтричі
viermaalчотири рази
vijfmaalп'ять разів

Порядкові числівники

eersteперший
tweedeдругий
derdeтретій
vierdeчетвертий
vijfdeп'ятий
zesdeшостий
zevendeсьомий
achtsteвосьмий
negendeдев'ятий
tiendeдесятий
elfdeодинадцятий
twaalfdeдванадцятий
dertiendeтринадцятий
veertiendeчотирнадцятий
vijftiendeп'ятнадцятий
zestiendeшістнадцятий
zeventiendeсімнадцятий
achttiendeвісімнадцятий
negentiendeдев'ятнадцятий
twintigsteдвадцятий
eenentwintigsteдвадцять перший
tweeëntwintigsteдвадцять другий
drieëntwintigsteдвадцять третій
dertigsteтридцятий
veertigsteсороковий
vijftigsteп'ятидесятий
zestigsteшостидесятий
zeventigsteсімдесятий
tachtigsteвісімдесятий
negentigsteдев'яностий
honderdsteсотий

Інші корисні слова

ongeveerприблизно
meer danпонад
minder danменш ніж

Приклади

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Звук є доступний для всієї лексики нідерландської мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.