Числа

Дізнайтеся, як рахувати португальською мовою.

Кількісні числівники

zeroнуль
um, umaодин
dois, duasдва
trêsтри
quatroчотири
cincoп'ять
seisшість
seteсім
oitoвісім
noveдев'ять
dezдесять
onzeодинадцять
dozeдванадцять
trezeтринадцять
catorzeчотирнадцять
quinzeп'ятнадцять
dezasseisшістнадцять
dezasseteсімнадцять
dezoitoвісімнадцять
dezanoveдев'ятнадцять
vinteдвадцять
vinte e um, vinte e umaдвадцять один
vinte e dois, vinte e duasдвадцять два
vinte e trêsдвадцять три
vinte e quatroдвадцять чотири
vinte e cincoдвадцять п'ять
vinte e seisдвадцять шість
vinte e seteдвадцять сім
vinte e oitoдвадцять вісім
vinte e noveДвадцять дев'ять
trintaтридцять
trinta e um, trinta e umaтридцять один
trinta e dois, trinta e duasтридцять два
trinta e trêsтридцять три
trinta e quatroтридцять чотири
trinta e cincoтридцять п'ять
trinta e seisтридцять шість
trinta e seteтридцять сім
trinta e oitoтридцять вісім
trinta e noveтридцять дев'ять
quarentaсорок
quarenta e um, quarenta e umaсорок один
quarenta e dois, quarenta e duasсорок два
quarenta e trêsсорок три
cinquentaп'ятдесят
sessentaшістдесят
setentaсімдесят
oitentaвісімдесят
noventaдев'яносто
uma centena або cemсто
duzentosдвісті
trezentosтриста
um milhar або milтисяча
dois mil, duas milдві тисячі
três milтри тисячі
um milhãoмільйон
um biliãoмільярд

Повторення

uma vezодин раз
duas vezesдвічі
três vezesтричі
quatro vezesчотири рази
cinco vezesп'ять разів

Порядкові числівники

primeiroперший
segundoдругий
terceiroтретій
quartoчетвертий
quintoп'ятий
sextoшостий
sétimoсьомий
oitavoвосьмий
nonoдев'ятий
décimoдесятий
décimo primeiroодинадцятий
décimo segundoдванадцятий
décimo terceiroтринадцятий
décimo quartoчотирнадцятий
décimo quintoп'ятнадцятий
décimo sextoшістнадцятий
décimo sétimoсімнадцятий
décimo oitavoвісімнадцятий
décimo nonoдев'ятнадцятий
vigésimoдвадцятий
vigésimo primeiroдвадцять перший
vigésimo segundoдвадцять другий
vigésmio terceiroдвадцять третій
trigésimoтридцятий
quadragésimoсороковий
quinquagésimoп'ятидесятий
sexagésimoшостидесятий
setuagésimoсімдесятий
octogésimoвісімдесятий
nonagésimoдев'яностий
centésimoсотий

Інші корисні слова

cerca de або aproximadamenteприблизно
mais que або mais do queпонад
menos que або menos do queменш ніж

Приклади

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943 294
9.7559 755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Звук є доступний для всієї лексики португальської мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.