Числа

Дізнайтеся, як рахувати португальською мовою.

Кількісні числівники

um, umaодин
dois, duasдва
trêsтри
quatroчотири
cincoп'ять
seisшість
seteсім
oitoвісім
noveдев'ять
dezдесять
onzeодинадцять
dozeдванадцять
trezeтринадцять
catorzeчотирнадцять
quinzeп'ятнадцять
dezasseisшістнадцять
dezasseteсімнадцять
dezoitoвісімнадцять
dezanoveдев'ятнадцять
vinteдвадцять
vinte e um, vinte e umaдвадцять один
vinte e dois, vinte e duasдвадцять два
vinte e trêsдвадцять три
trintaтридцять
quarentaсорок
cinquentaп'ятдесят
sessentaшістдесят
setentaсімдесят
oitentaвісімдесят
noventaдев'яносто
cemсто
cento e um, cento e umaсто один
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentasдвісті
trezentos, trezentasтриста
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
milтисяча
dois mil, duas milдві тисячі
três milтри тисячі
um milhãoмільйон

Порядкові числівники

primeiroперший
segundoдругий
terceiroтретій
quartoчетвертий
quintoп'ятий
sextoшостий
sétimoсьомий
oitavoвосьмий
nonoдев'ятий
décimoдесятий
décimo primeiroодинадцятий
décimo segundoдванадцятий
décimo terceiroтринадцятий
décimo quartoчотирнадцятий
décimo quintoп'ятнадцятий
décimo sextoшістнадцятий
décimo sétimoсімнадцятий
décimo oitavoвісімнадцятий
décimo nonoдев'ятнадцятий
vigésimoдвадцятий