Академічні предмети

Тут надані англійськi назви різних навчальних предметів.

Мистецтво і гуманітарні науки

art мистецтво
classics класичні мови
drama драма
fine art образотворче мистецтво
history історія
history of art історія мистецтва
literature (French literature, English literature, і т.д.) література (французька література, англійська література і т.д.)
modern languages сучасні мови
music музика
philosophy філософія
theology теологія

Hауки

astronomy астрономія
biology біологія
chemistry хімія
computer science комп'ютерна наука
dentistry стоматологія
engineering інженерія
geology геологія
medicine медицина
physics фізика
science природничі науки
veterinary medicine ветеринарна медицина

Громадські науки

archaeology археологія
economics економіка
media studies медіа-науки
politics політика
psychology психологія
social studies соціальні науки
sociology соціологія

Iнші предмети

accountancy бухгалтерія
architecture архітектура
business studies бізнес-науки
geography географія
design and technology дизайн і технологія
law юриспруденція
maths (скорочення від mathematics) математика
nursing медсестринська справа
PE (скорочення від physical education) фізичне виховання
religious studies релігієзнавство
sex education статеве виховання
sound

Звук є доступний для всієї лексики англійської мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.

Мобільний додаток

Наша визначна програма із англійським розмовником для пристроїв Android містить понад 6000 корисних фраз і слів зі звуком.

Get it on Google Play