Зайнятість

Ось деякі англійські слова, пов'язані із зайнятістю.

Пошук роботи

ad або advert (скорочення від advertisement) оголошення
application form анкета для наймання на роботу
appointment домовленість про зустріч
CV (скорочення від curriculum vitae) резюме
job description посадові інструкції
interview інтерв'ю
job offer або offer of employment пропозиція роботи
qualifications кваліфікації
to apply for a job надсилати резюме на роботу
to accept an offer прийняти пропозицію
to reject an offer або to turn down an offer відхилити пропозицію
to hire наймати
job робота
career кар'єра
part-time часткова зайнятість
full-time повна зайнятість
shift work робота по змінах
temporary тимчасова зайнятість
contract контракт
permanent постійна зайнятість
starting date дата початку
notice period термін сповіщення (термін, за який робітник повинен сповістити працедавця про намір залишити місце роботи)

Зарплата і компенсації

bonus бонус
car allowance доплата за користування власним автомобілем
company car службовий автомобіль
health insurance медичне страхування
holiday pay оплата відпустки
holiday entitlement належна кількість відпускних днів
maternity leave декретна відпустка (для жінок)
overtime понаднормові виплати
paternity leave декретна відпустка (для чоловіків)
part-time education освіта з неповним навантаженням
pension scheme або pension plan пенсійна схема / пенсійний план
promotion підвищення
salary зарплатня
salary increase підвищення зарплатні
sick pay оплата непрацездатності з приводу хвороби
staff restaurant ресторан для працівників
training scheme тренінгова схема
travel expenses відрядні
wages заробіток
working conditions умови праці
working hours робочі години

Типи працівників

owner власник
managing director головний директор
director директор
manager менеджер
boss начальник
colleague співробітник
trainee стажист
apprentice підручний
volunteer волонтер

Залишати роботу

to fire звільнювати
to get the sack одержати розрахунок (розмовний стиль)
to resign піти у відставку
to retire піти на пенсію
leaving date дата закінчення
redundant скорочений
redundancy скорочення штатів
redundancy pay компенсація при скороченні
retirement age пенсійний вік

Інші корисні слова

apprenticeship учнівство
department відділ
experience досвід
factory фабрика
fire drill протипожежний інструктаж
health and safety здоров'я та безпека
internship стажування
meeting збори
office офіс
rate of pay ставка зарплати
reception приймальня
security охорона
strike забастовка
switchboard комутатор
timekeeping хронометрування
trade union профспілка
training course навчальний курс
work робота
work experience досвід роботи
to go on strike бастувати
to be off sick бути на лікарняному
self-employed власнонайманий
unemployed безробітний
retired у відставці, на пенсії
sound

Звук є доступний для всієї лексики англійської мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.

Мобільний додаток

Наша визначна програма із англійським розмовником для пристроїв Android містить понад 6000 корисних фраз і слів зі звуком.

Get it on Google Play

Підтримайте нашу роботу

Допоможіть нам покращити цей сайт, ставши його прихильником на Patreon. Переваги включають видалення всіх оголошень із сайту та доступ до каналу Speak Languages Discord.

Стати прихильником